Menu Zavřeno

Pro klienty VZP (nesmluvní)

Služba Cena
Psychoterapie individuální 800,- Kč /sezení
Psychoterapie párová a rodinná 1000,- Kč / sezení
Psychoterapie skupinová 300,- Kč /skupina / osoba
Cílené psychiatrické vyšetření 800,- Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření 400,- Kč
Psychologické vyšetření vč. zpracování 3000 - 6000,- Kč
(Podle rozsahu)

Pro všechny klienty

Úkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Služba Cena
Zpráva pro zvl. účely na žádost pacienta 250,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč