Menu Zavřeno

MUDr. Jana Reifová

Specializace

Individuální a skupinová psychoterapie.

Vzdělání

1989 – 1995 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
1996 – 1998 – výcvik v rodinné a systemické terapii, Institut rodinné terapie, FN Praha Motol, výcvikoví terapeuti MUDr. J.Špitz, PhDr. Šárka Gjuričová
1996 – 1998 – výcvik v krizové intervenci RIAPS Praha
2000 – atestace I. stupně v oboru psychiatrie
2001 – funkční specializace v oboru systematické psychoterapie
2001 – osobní tréninková psychoanalytická psychoterapie ( 300 hodin )
2015 – základy psychoanalytické psychoterapie – teorie, ČSPAP

Pracovní zkušenosti

1996 – 2000 – psychiatrická ambulance Plzeň, Smrková 23
1998 – 1999 – Psychiatrická léčebna Lnáře
od r. 2000 – psychiatr a psychoterapeut v Regionálním institutu duševního zdraví, s.r.o., od r.2015 ředitelka institutu.

MUDr. Karel Rais

Specializace

Individuální a skupinová psychoanalytická psychoterapie.
Psychiatrická ambulance pro dospělé

Vzdělání

1987 – 1993 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
1996 – atestace I. stupně v oboru psychiatrie
1999 – atestace II.stupně v oboru psychiatrie
2002 – funkční specializace v oboru systematické psychoterapie
2006 – specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru dětská a dorostová psychiatrie
1995 – 2000 – výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie, Institut aplikované psychoanalýzy
( IAPSA ), výcvikoví psychoterapeuti: PhDr. Jiří Kocourek a MUDr. Vlaďka Šefrnová
Skupinová supervize – MUDr.Václav Mikota

Pracovní zkušenosti

1993 – 1994 – základní vojenská služba ( 1993 – Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové, 1993 – 1994 lékař Posádkové ošetřovny ve Stříbře )
1993 – 2015 – Psychiatrická klinika FN v Plzni ( akutní odd., doléčovací psychoterapeutické odd., denní stacionář, dětské odd.)
2004 – 2005 – vedoucí lékař Dětského odd. Psychiatrické kliniky FN v Plzni
2005 – 2015 – vedoucí lékař Denního stacionáře Psychiatrické kliniky FN v Plzni
od r.2002 – soukromá ambulance psychiatrie a psychoterapie, Slovanská tř. 18, Plzeň – skupinová psychoanalytická psychoterapie
od r.2015 – psychiatr a psychoterapeut v Regionálním institutu duševního zdraví, s.r.o.

MUDr. Helena Pešanová

Specializace

Psychiatrická ambulance pro dospělé.
Individuální a párová psychoterapie.

Vzdělání

1973 – 1980 – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
1985 – atestace I.stupně v oboru psychiatrie
1995 – atestace II.stupně v oboru psychiatrie Výcvik skupinové dynamické psychoterapie
1997 – funkční specializace v oboru systematické psychoterapie

Pracovní zkušenosti

1980 – 1985 – Psychiatrická léčebna Dobřany
1985 – 1991 – psychiatrická ambulance IV. polikliniky v Plzni
1991 – 1996 – Psychiatrická klinika FN v Plzni
od r.1996 – psychiatr a psychoterapeut v Regionálním institutu duševního zdraví, s.r.o.

Mgr. Daria Tolknerová

Specializace

Klinický psycholog pro dospělé pro děti i dospělé.
Psychologické poradenství, krizová intervence.
Psychodiagnostika. Psychoterapie.

Vzdělání

1993 – 1998 – jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
2002 – atestace z klinické psychologie
2007 – osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu klinického psychologa bez odborného dohledu
2010 – 2015 – psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické psychoterapii, institut Rodinné terapie FN Motol, Praha

2018 – funkční specializace v oboru systematické psychoterapie

Semináře a kurzy

1999 – Psychologická problematika onkologických onemocnění, IPVZ Praha
2000 – Kurz v ROR metodě, IPVZ Praha
2002 – Specializační odborná stáž v psychologické vývojové diagnostice
2010 – získání Certifikátu „Pozoruj, čekej a přemýšlej“- úvod do teorie attachementu a metoda intervence zaměřená na upravení problematických vztahů rnezi rodiči a dětmi. Certifikát byl získán v rámci kurzu ,,Nové metody práce v náhradní rodinné péči“, který pořádalo Středisko náhradní rodinné péče v Praze

Zkušenosti s lektorskou činností: Semináře pro lékaře a sestry chirurgické kliniky, vedení kurzu psychologie pro zdravotníky v rámci Fakultní nemocnice Plzeň, přednášky pro žadatele o pěstounskou péči v rámci psychologické části kurzu, lektorka akreditovaných kurzů MPSV pro sociální pracovníky.

Pracovní zkušenosti

1998 – 2000 – psycholog chirurgického. odd. FN Plzeň
1998 – 2000 – externí spolupráce s Poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy Plzeň, Rubešova ul.
2000 – 2002 – psycholog lékařsko-psychologického odd. Vojenské nemocnice Plzeň
2002 – 2007 – mateřská a rodičovská dovolená
2008 – klinický psycholog, Železniční poliklinika Plzeň.
2008 – 2018 – vedoucí a klinický psycholog ve Sdružení pěstounských rodin-Poradně náhradní rodinné péče, Plzeň
od r. 2013 – klinický psycholog a psychoterapeut v Regionálním institutu duševního zdraví, s.r.o.